Globalincentive.pl
Środki unijne na promocję turystyki wiejskiej
2018-05-15 | kategoria:

POT uzyskała dofinansowanie w wysokości ponad 630 tys. złotych w ramach dwuletniego planu operacyjnego – Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2018-2019.

Projekt o nazwie „Identyfikacja, upowszechnianie i promocja dobrych praktyk w turystyce na obszarach wiejskich”, przyczyni się do tworzenia markowych produktów turystyki wiejskiej i ich komercjalizacji, efektywnego wykorzystania potencjału obszaru produktowego w regionach, upowszechniania standardów wiejskiej bazy recepcyjnej i jakości świadczonych usług, aktywizacji mieszkańców wsi, wymian

Źródło: http://ttg.com.pl/srodki-unijne-na-promocje-turystyki-wiejskiej/
2019-01-24
2018-12-27
2018-12-27
2018-12-20
2018-12-13